Resultatet omkring löpningen förbättras

På den sista tiden har jag återigen börjat att springa. Jag har haft ett uppehåll, dels på grund av mycket…