Dans som motionsform i skolan ökar elevernas samspel

Jag älskar att dansa och önskade att jag lärt mig mer redan som barn. Jag tycker att skolan ska ha mycket inslag av dans då det är lätt att hantera elever under dansform i jämförelse med andra idrottsformer (vikarierande idrottslärare ibland). Eleverna har kul, inlärningen förstärks och samspelet mellan eleverna förbättras.