Film

Film

Nu har jag börjat göra korta videoinspelningar. Som ett komplement till bloggen och webbbutiken kommer nu små videoinspelningar om produkterna inom kort.

Det kan vara bra för den som har ont om tid att läsa om produkterna eller av annan anledning hellre föredrar video framför text.

Cart
Your cart is currently empty.