MR-Röntgen

Just genomlidit ett av de svårare ögonblicken. Jag hade smärta av att inte få röra mig o gången och tvingades…