Film

Nu har jag börjat göra korta videoinspelningar. Som ett komplement till bloggen och webbbutiken kommer nu små videoinspelningar om produkterna inom kort.

Det kan vara bra för den som har ont om tid att läsa om produkterna eller av annan anledning hellre föredrar video framför text.

Arbetsterapeuten

Idag var jag på återbesök på arbetsterapeuten.

Tyvärr hade min handstyrka försämrats något.

Detta ger mig anledning att fortsättningsvis träna händerna med det handträningsprogram som jag fått.

Det är dags att bli lite mer disciplinerad kring denna form av träning.