Träna Säkert-Brandlarmet i träningslokal utlöstes

Idag gick brandlarmet på gymmet. En mekanisk röst ljuder över hela salen att lokalen behöver utrymmas. Under 20 minuter tvingades alla vänta utanför. Tursamt nog slutade allt lyckligt. Det var en lastbil som kört på ett sprintlersystem och detta utlöste larmet. Tursamt nog var det ingen brand och träningsutövarna kunde fortsätta.